تعمیرات تخصصی دستگاههای الکتریکی خانگی در محل

تعمیرات
تعمیرات

کلیه سیستمهای تصویری:

LCD, CRT, Plasma

تعمیرات

کلیه سیستمهای صوتی:

سینمای خانگی، آمپلیفایر

تعمیرات

سیستمهای ضبط و پخش:

DVD Player, VCR

تعمیرات

یخچال و فریزر:

تعمیرات

ماشین لباسشویی: